Speaker: Микола Лисенко

Home > Program > Speakers > Speaker: Микола Лисенко

Speaker: Микола Лисенко

Микола Лисенко
Mykoka Lycenko

Шевченкове, Черкаської області
Shevchenkobe, Cherkasy Oblast

Микола Лисенко викладав в коледжі та на Курсах підвищення кваліфікації м. Ірпеня Київської області, педагогічний стаж — 12 років. Ним вперше в Україні і світі досліджений рід Т.Г. Шевченка, складене генеалогічне дерево цього славетного роду (більше 1300 осіб), двічі видавалась книга “Коріння Шевченкового роду” в 2012 та 2015 роках. На базі його книги розроблена Мирославою Іванець методичка по вивченню біографії Кобзаря. На сьогодні не працює, пенсіонер.

For the first time in Ukraine and in the world, Mykola compiled a genealogical tree of the Taras Shevchenko family (more than 1,300 people) and his book “Roots of the Shevchenko family” was published twice in 2012 and 2015. On the basis of my book, Myroslava Ivanets developed a methodology for studying the biography of Kobzar.

Researched Mykola taught college-level and post-graduate classes in the city of Irpin in the Kyiv Oblast for 12 years. He is currently retired.

Презентація книги “Коріння Шевченкового роду” та Методичних рекомендацій щодо вивчення біографії Т.Г. Шевченка на базі книги М. Лисенка “Коріння Шевченкового роду”.

Мethodological recommendations about teaching Shevcheno’s biography on basis of the book Коріння Шевченкового Роду (Shevchenko’s Heritage).