Speaker: Alina Chernyakova

Home > Program > Speakers > Speaker: Alina Chernyakova

Speaker: Alina Chernyakova

Чернякова Аліна
Alina Chernyakova

Суми
Sumy

Доцент, кандидат педагогічних наук, тренер профілактичних тренінгових
курсів з протидії насильству та дискримінації серед іноземної студентської молоді, тренер з розвитку крос-культурної комунікативної компетентності, доцент кафедри мовної підготовки іноземних громадян Сумського державного університету, психолог, соціальний педагог в закладах освіти
(Україна).

Наукові інтереси: крос-культурна толерантність, міжетнічна толерантність, міжкультурна комунікація, освітньо-профілактичні програми з протидії насильству серед студентів, участь і соціальне включення мігрантів.

Associate Professor, Ph.D degree in Pedagogic Sciences, conflict moderator, psychologist, trainer (violence and discrimination training prevention programmes), philologist, a trainer of cross-cultural communication for international students at the Department of Language Training for Foreign Citizens in the Sumy State University (Ukraine). Science interests: cross-cultural tolerance, inter-ethnic tolerance, intercultural communication, violence prevention and training education of foreign students in the universities, migrant’s active participation and social inclusion.

«Крос-культурні студії як інструмент соціальної інтеграції, активної участі, соціальної інклюзії та мовної освіти іноземних студентів у контексті стратегії міжкультурного розвитку міста»»

«Cross-cultural studies as an instrument for social integration, active participation, social inclusion and language education of foreign students in the context of strategy of intercultural development of the sity»