Speaker: Alona Rybentseva

Home > Program > Speakers > Speaker: Alona Rybentseva

Speaker: Alona Rybentseva

Альона Рибенцева
Alona Rybentseva

Барвінкове
Barvinkove

Рибенцева Альона Геннадіївна, народилася 25.04.1981 року в м. Барвінковому Харківської області. Після закінчення 11 класів Барвінківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів вступила на навчання до Слов’янського державного педагогічного університету факультету «Фізика і інформатика», спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Фізика». Після його закінчення і на даний час працюю в освіті, пройшла шлях від викладача фізики та інформатики, майстра виробничого навчання, викладача фізики та географії в Барвінківському професійному аграрному ліцеї, до методиста районного методичного кабінету. Після його реорганізації з 1 вересня 2020 року працювала пів року в звичайній сільській школі на посаді заступника директора з навчально-виховної роботи та викладала інформатику, фізику, природознавство, географію, з 1 лютого 2021 року і на даний момент працюю вчителем фізики та астрономії в Барвінківському ліцеї №1.

Rybentseva Alyona Hennadiivna, was born on April 25, 1981 in the town of Barvinkovo, Kharkiv region. After graduating from the 11th grade of Barvinkivska Secondary School of I-III grades, she entered the Slavic State Pedagogical University, Faculty of Physics and Informatics, majoring in Pedagogy and Methods of Secondary Education. Physics”. After graduating and currently working in education, I went from a teacher of physics and computer science, a master of industrial training, a teacher of physics and geography at Barvinkovsky professional agricultural lyceum, to a methodologist of the district methodical office. After its reorganization on September 1, 2020, she worked for six months in a regular rural school as a deputy director for educational work and taught computer science, physics, science, geography, from February 1, 2021 and currently works as a teacher of physics and astronomy in Barvinkovsky lyceums №1.

Реалізація навчання геграфії через використання дистанційних технологій

Implementation of teaching geography through the use of distance technologies