Speaker: Anna Sydoruk

Home > Program > Speakers > Speaker: Anna Sydoruk

Speaker: Anna Sydoruk

Anna Sydoruk

Анна Сидорук
Anna Sydoruk

Київ
Kyiv

Анна Сидорук – операційний директор громадської організації «Освіторія», організації, що розвиває освіту в Україні, створює інноваційні школи та програми, допомагає вчителям професійно розвиватися та робить освіту доступною для дітей із малозабезпечених сімей.  Анна вважає, що освіта повинна бути пріоритетом для України, і кожен учень повинен мати рівний доступ до якісної освіти. Керуючи відділом забезпечення доступу до якісної освіти, Анна започаткувала, розробила і втілила концепцію національних благодійних освітніх проектів для вихованців дитячих будинків по всій Україні. У 2020 році Анна очолила та впровадила Всеукраїнську Школу Онлайн – національну освітню платформу для організації дистанційного та змішаного навчання.  Анна закінчила Київський міжнародний університет,  збобувши тупінь магістра міжнародних відносин. До Освіторії Анна працювала в Департаменті ООН МЗС України, Раді ООН з прав людини (Женева) та у Верховній Раді України.

Anna Sydoruk is a COO at Osvitoria NGO, organization that develops education in Ukraine by creating innovative schools and programs, helping teachers to improve professionally and making education accessible to children from low-income families.Anna believes that education should be a priority for Ukraine and every student should have an equal access to quality education. Leading the Department of providing access to quality education Anna initiated, developed and implemented the concept of national charitable educational projects for students from orphanages all over Ukraine. In 2020 Anna headed and implemented the Ukrainian School Online – a national education platform. Anna Sydoruk graduated from Kyiv International University with a Master of international relations. Before Osvitoria Anna worked at the UN Department of Ministry of Foreign Affairs of Ukraine, the UN Human Rights Council (Geneva) and at the Verkhovna Rada of Ukraine.

Всеукраїнська школа онлайн як інструмент доступу до якісної освіти.

Ukrainian school online as a tool for access to quality education.