Speaker: Halyna Temnyk

Home > Program > Speakers > Speaker: Halyna Temnyk

Speaker: Halyna Temnyk

Галина Темник
Halyna Temnyk

Львів
L’viv

Галина Темник (Halyna Temnyk) – наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», викладачка української мови як іноземної (УМІ) на Міжнародній школі україністики «Крок до України», співавторка підручників з УМІ, авторка наукових статей з методики викладання УМІ.

Підручникотворення, онлайн-ресурси, літні школи: інтегративний і системний підходи

Internet and system based approaches to summer school.