Speaker: Inna Chervinska

Home > Program > Speakers > Speaker: Inna Chervinska

Speaker: Inna Chervinska

Chervinska Inna

Інна Червінська
Inna Chervinska

Івано-Франківськ

Червінська Інна Богданівна, PhD, кандидат педагогічних наук, доцент, завідувачка творчої навчально-наукової лабораторії «Гірська школа Українських Карпат» ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», член академічної групи Міжнародного проекту MOPED. Міжнародний проект програми ЄС Еразмус + КА2 – Розвиток потенціалу вищої освіти з проектом «Модернізація педагогічної вищої освіти з використання інноваційних інструментів викладання» (MoPED) – №586098-EPP-1-2017-1-UA-EPPKA2-CBHE-JP; відповідальний секретар фахового видання з педагогічних наук «Гірська школа Українських Карпат», яке індексується у міжнародних наукометричних базах, член редакційної колегії фахового видання з педагогічних наук «Освітні обрії».
Закінчила Прикарпатський університет імені Василя Стефаника (1993), спеціальність «Педагогіка і методика початкового навчання», працювала вчителем початкових класів у загальноосвітній школі, начальником філіалу юридичного факультету НАВС України, методистом заочної форми навчання.
З 1998 року по даний час працює в ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника».
Пройшла шлях від методиста заочного відділу до асистента, доцента (2005) кафедри педагогіки початкової освіти, завідувача університетської творчої навчально-наукової лабораторії Міжнародного проєкту «Гірська школа Українських Карпат». Учасник міжнародних стажувань у США, Ізраїль, Польща.
Автор понад 180 наукових та навчально-методичних праць (монографії, підручники, посібники, у т.ч. з грифом МОН України, програми, статті у вітчизняних та зарубіжних виданнях, матеріали конференцій тощо).
Нагороджена орденом «Берегиня України» та іменною подякою (2018).

МУЗЕЙНА ПЕДАГОГІКА ЯК ІНСТРУМЕНТ ВЗАЄМОДІЇ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ І МУЗЕЇВ У СУЧАСНОМУ СОЦІОКУЛЬТУРНОМУ ПРОСТОРІ

MUSEUM PEDAGOGY AS A TOOL FOR INTERACTION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND MUSEUMS IN THE MODERN SOCIO-CULTURAL SPACE