Speaker: Oksana Trumko

Home > Program > Speakers > Speaker: Oksana Trumko

Speaker: Oksana Trumko

Оксана Трумко
Oksana Trumko

Львів
L’viv

Оксана Трумко (Oksana Trumko) – наукова співробітниця Міжнародного інституту освіти, культури та зв’язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка», кандидатка філологічних наук (PhD), викладачка української мови як іноземної (УМІ) на Міжнародній школі україністики «Крок до України», співавторка підручників і навчального посібника з УМІ, авторка наукових статей з методики викладання УМІ, соціолінгвістики та комунікативної лінгвістики.

Підручникотворення, онлайн-ресурси, літні школи: інтегративний і системний підходи

Internet and system based approaches to summer school.