Speaker: Oksana Turkevych

Home > Program > Speakers > Speaker: Oksana Turkevych

Speaker: Oksana Turkevych

Oksana Turkevych

Оксана Туркевич
Oksana Turkevych

L’viv
Львів

Доцентка кафедри українського прикладного мовознавства Львівського національного університету імені Івана Франка, координаторка проєктів Центру україністики.
Закінчила Львівський національний університет імені Франка (2008 р.), магістр філології, спеціалізація «Українська мова як іноземна», кандидат філологічних наук (2012 р.).
Стипендіатка європейських програм Erasmus Mundus (2013-2014, Post-doctoral study level), Queen Jadwiga Fund scholarships (2012 р., Ягеллонський університет).
Викладачка української мови як іноземної на Міжнародній літній школі «Українська мова і країнознавство» (2011-2021; Львів, Центр україністики), на Міжнародній школі Greifswalder Ukrainicum (2014, 2015, 2019, Німеччина).
Проєкти: співпраця зі Шкільною радою Конгресу українців Канади, відділ Торонто (створення навчальних посібників з української мови як успадкованої «Розмовляймо українською» для учнів, рівні 1-4, 5-8, 11); з Українським центром оцінювання якості освіти (укладання тестових завдань для сертифікації знань з української мови як іноземної (рівень В1)).

Associate Professor of the Department of Ukrainian Applied Linguistics, Ivan Franko National University of Lviv, project coordinator of the Center for Ukrainian Studies.
Oksana Turkevych was graduated from Franko National University of Lviv (2008), Master of Philology, specialization «Ukrainian as a Foreign Language», PhD (2012).
Fellow of European programs: Erasmus Mundus (2013-2014, Post-doctoral study level), Queen Jadwiga Fund scholarships (2012 Jagiellonian University).
Teacher of Ukrainian as a foreign language at the International Summer School «Ukrainian Language and Country Studies» (2011-2021; Lviv, Center for Ukrainian Studies), at the Greifswalder Ukrainicum (Germany, 2014, 2015, 2019).
Projects: cooperation with the Ukrainian Canadian School Board, Toronto Department (creation of textbooks on the Ukrainian a heritage language «Let’s speak Ukrainian» for grades 1-4, 5-8, 11); with the Ukrainian Center for Education Quality Assessment (conclusion of tests for certification of knowledge of the Ukrainian as a foreign language (level B1)).

Методи викладання української мови як успадкованої учням (на прикладах із навчальної серії «Розмовляймо українською»)

Methods of teaching students the Ukrainian as a heritage language (on examples from the series of textbooks “Let’s speak Ukrainian”)