Speaker: Svitlana Leskiv

Home > Program > Speakers > Speaker: Svitlana Leskiv

Speaker: Svitlana Leskiv

Леськів Світлана
Svitlana Leskiv

Тернопіль

Леськів Світлана Романівна – вчителька української мови і літератури, зарубіжної літератури, німецької мови. У 2013 закінчила Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка і отримала вищу освіту за напрямком підготовки «Філологія. Українська мова і література» та здобула кваліфікацію спеціаліста філології, вчителя української мови і літератури. У 2018 отримала другу вищу освіту і диплом магістра за напрямком « Германські мови та літератури (переклад включно)». З 2013 і по теперішній час працює в Тернопільській школі, викладає українську і німецьку мову, а також є викладачем німецької мови в онлайн-школі. Часто бере участь у Всеукраїнських та Міжнародних конкурсах з української і німецької мови, є переможцем у конкурсі для вчителів та науковців «Найкращий дистанційний урок» у категорії: література, молодші класи.

“Leskiv Svitlana Romanivna – teacher of Ukrainian language and literature, foreign literature, German.
In 2013 she graduated from Ternopil National Pedagogical University named after Volodymyr Hnatyuk and received higher education in the field of “”Philology. Ukrainian Language and Literature ”and qualified as a specialist in philology, a teacher of Ukrainian language and literature. In 2018 she received a second higher education and a master’s degree in “”Germanic languages and literatures (translation included)””.
Since 2013 she has been working teaching at the Ternopil school, teaching Ukrainian and German, and being a German teacher at an online school. She often participates in All-Ukrainian and International competitions in Ukrainian and German. Svitlana Leskiv is the winner of the competition “”Best distance lesson”””

Освітні можливості електронного сервісу Classdojo під час дистанційного навчання

Educational opportonities provided by the Classdojo application during distance learning