Speaker: Tatiana Sunak

Home > Program > Speakers > Speaker: Tatiana Sunak

Speaker: Tatiana Sunak

Тетяна Сунак
Tatiana Sunak

Тетяна Сунак – Голова Національної Української Освітньої Ради при Конґресі Українців Канади, Голова Шкільної Ради при Конгресі Українців Канади в Торонто. Директор Новопечерської школи в місті Київ.

Тетяна- вчитель та адміністратор з довголітнім досвідом роботи в українських і державних школах Онтаріо, Канада і України. Працювала в державних школах Торонто як викладач математики , інформатики і бізнесу з 1999 по 2007 роки.  З 2007 року Тетяна працювала заступником директора в державній школі в місті Торонто, з 2005 року – до 2021 року директором школи Святого Володимира, Торонто. Тетяна очолює Шкільну Раду міста Торонто з 2007 року, Національну Українську Освітню Раду при Конґресі Українців Канади з 2019 року. З січня 2021 року Тетяна переїхала в Київ директором Новопечерської школи.

Протягом 12-ти років роботи в українській громаді Торонто, працювала з вчителями і адміністраторами міста над створеням єдиної системи оцінювання для учнів курсів українознавства, над розвитком і удосконаленням програм навчання української мови як іноземної. На протязі останніх кількох років Тетяна координувала розробку і апробацію навчальних посібників « Розмовляємо Українською» для учнів 1-11 класів. Тетяна регулярно організовує  і проводить  професійні учительські майстерні для вчителів Торонто, була головою організаційного комітету трьох Національних Конференцій в Канаді, в 2012, 2016, 2018 і 2021 роках.

Tatiana Sunak UCC National Ukrainian Education Council Chair, President of the Ukrainian Canadian School Board, Toronto branch; Principal of the Novopecherska School, Kyiv, Ukraine.

Tatiana- teacher and administrator with long-term experience in the Ukrainian and public schools of Ontario, Canada and Ukraine. She worked in public schools Toronto as a teacher of mathematics, computer science and business from 1999 to 2007 years.  From 2007 till 2020 Tatiana was working as a vice-principal in Toronto District School Board schools, 2005- 2020: principal of St. Volodymyr Ukrainian School, Toronto; since January 2021 Tatiana is working as a principal of Novopecherska school in Kyiv. Tatiana is serving as a president of the Ukrainian Canadian School Board since 2007, as an UCC National Ukrainian Education Council Chair since 2019.

During 12 years of work in the Ukrainian community, she worked with the teachers and administrators of the city over the development of a unified system of evaluation for students of the courses of the Ukrainian studies, on developing and improving the programs of Ukrainian language learning as foreign languages. During the last few years Tatiana has coordinated the development and approbation of textbooks “Let’s Speak Ukrainian” for grade 1-11 students. Tatiana regularly organizes and facilitates professional teachers’ workshops for Toronto teachers, was chairman of the organizing committee of three National Conferences in Canada.